Antygen rzęskowy zawiera szereg składników immunogennych. W obrębie jednego gatunku Salmonella może występować pod postacią jednej albo dwu faz. Faza I jer.t fazą swoistą dla danego gatunku i posiada zasadnicze znaczenie dla określenia serotypu, natomiast antygen fazy II może być jednakowy dla wielu gatunków pałeczek Salmonella i nie ma znaczenia różnicującego.

Przeciwciała dla antygenu rzęskowego należą przede wszystkim do grupy lgG. 3. Antygen powierzchniowy – Vi występuje u niektórych gatunków Salmonella (S. ty phi, S. paratyphi C) oraz niektórych gatunków Citrobacter i Escherichia. Z jego obecnością wiązano zwiększoną wirulencję bakterii. Pogląd ten jest ostatnio dyskutowany, ponieważ antygen Vi występuje również u bakterii niechorobotwórczych. Pod względem chemicznym jest to polimer kwasu N-acetyloaminogalaktouronowego, względnie ciepłostały, oporny na działanie alkoholu, kwasu solnego i 0,2% formaliny. Antygen Vi znajduje się na powierzchni antygenu somatycznego i hamuje reakcję aglutynacji z antygenem somatycznym. Wobec swoistej surowicy odpornościowej powoduje aglutynację grudkową. Nie wykazano różnicy serologicznej między antygenami Vi różnych gatunków Salmonella, Citrobacter i Escherichia. Stwierdzono natomiast, że dla antygenu Vi S. typhi istnieją swoiste bakteriofagi, za pomocą których

Leave a Reply