Budowa’ antygenowa. Pałeczki rodzaju Salmonella posiadają trzy typy antygenów: antygen somatyczny – O, antygen rzęskowy – H i antygen powierzchniowy – Vi.

-1. Antygen somatyczny – O, jest związkiem wielocukrowo- -lipidowo-białkowym umiejscowionym głównie w ścianie komórkowej. Antygen ten wytrzymuje ogrzewanie w 373 K (100°C) przez 2 godziny i nie ulega inaktywacji pod wpływem alkoholu i formaliny. Do odczynu aglutynacji przygotowuje się antygen somatyczny z urzęsionych pałeczek Salmonella przez gotowanie albo działanie alkoholem. W wyniku reakcji antygenu somatycznego ze swoistą surowicą odpornościową występuje aglutynacja typu O, nazwana inaczej grudkową.

Kompleks wielocukrowo-lipidowo-białkowy jest pełnym, o złożonej strukturze antygenem. Przeciwciała dla antygenu O znajdują się w grupie IgM. Komponenta wielocukrowa jest nośnikiem swoistości serologicznej antygenu somatycznego i pełni funkcję haptenu. Składnik tłuszczowy, a szczególnie ściśle związany lipid A nie ma cech antygenu, podnosi jed-

One Response to “Przeciwciała dla antygenu O”

Leave a Reply