Diagnostyka. Materiałem do badań bakteriologicznych jest mocz, żółć, kał, ropa oraz inne materiały zależnie od zlokalizowania procesu chorobowego.

Preparat bezpośredni nie ma znaczenia diagnostycznego, ponieważ wszystkie pałeczki Gram-ujemne nie różnią się morfologicznie.

Hodowla. Badane materiały wysiewa się na agar zwykły lub agar z krwią i podłoże różnicujące (np. podłoże Krumwieda lub MacConkeya). Dalsze różnicowanie polega na wykazaniu cech biochemicznych, charakterystycznych dla pałeczki okrężnicy (tabela 33). Należy pamiętać o możliwości występowania szczepów o zmienionych właściwościach biochemicznych.

Leave a Reply