Pracownie specjalistyczne prowadzą typowanie pałeczek ropy błękitnej za pomocą specyficznych pyocyn. Wrażliwość na leki. Drobnoustroje należące do rodzaju Pseudomonas są zwykle oporne na szereg podstawowych antybiotyków (produkują silną beta-laktamazę). Zwykle są wrażliwe na polimiksynę, gentamycynę, ko- limycynę i tetracyklinę. Przed zastosowaniem leczniczym antybiotyków zawsze należy określić wrażliwość wyosobnionego szczepu.

Podstawowe cechy epidemiczne. Pałeczki rodzaju Pseudomonas występują przede wszystkim w glebie, ściekach, wodzie, w środowisku morskim, gdzie przyczyniają się do mineralizacji związków organicznych. Niektóre gatunki są patogenne dla roślin. Stanowią również normalną florę przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Odznaczają się dużą wytrzymałością na czynniki zewnętrzne i opornością na wiele antybiotyków oraz środki dezynfekcyjne. Można je znaleźć w pomieszczeniach szpitalnych, na instrumentach chirurgicznych i inhalatorach. Ze względu na dużą oporność w stosunku do antybiotyków, mogą stać się florą dominu-jącą zarówno w otoczeniu, jak i w organizmie człowieka. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów osłabionych lub przyjmujących leki antymitotyczne. W przypadkach tych pałeczki ropy błękitnej mogą przeniknąć z przewodu pokarmowego do innych układów i spowodować niebezpieczne infekcje. Drobnoustrój ten uważany jest za jeden z głównych czynników zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Leave a Reply