Podstawowe cechy epidemiczne. Rezerwuarem zarazka i źródłem zakażenia jest chory człowiek. Dwoinka rzeżączki rozprzestrzenia się wśród osób dorosłych, prawie wyłącznie przez kontakt płciowy. U noworodków zapalenie spojówek następuje w okresie porodu. Małe dzieci, a zwłaszcza dziewczynki przed okresem dojrzewania, zakażają się poprzez zanieczyszczone gonokokami przedmioty codziennego użytku: ręczniki, gąbki lub wodę, w czasie kąpieli, czy też przez bieliznę pościelową podczas spania we wspólnym łóżku z osobą chorą. W zakładach zamkniętych, takich jak domy dziecka, żłobki, rzeżączka u dzieci może wystąpić w formie epidemii.

Reżączka występuje na całym świecłe i jest bardzo rozpowszechniona szczególnie w niektórych krajach. Zachorowalność na rzeżączkę wybitnie wzrasta w okresach wojennych i powojennych. Po ostatniej wojnie światowej w Polsce, podobnie jak i w innych krajach również wystąpiło znaczne nasilenie zachorowań. Tabela 30 przedstawia liczby zachorowań na rzeżączkę w Polsce w latach od 1950 do 1975. Jak wykazuje tabela, wskaźnik zapadalności na rzeżączkę utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie. Najwyższy wskaźnik zapadalności (180 na 100 000 ludności) wystąpił w 1943 r., najniższy (80 na 100 000) w 1959 r. Ponowny wzrost zachorowań zaznaczył się w latach 1953-1955 i w latach 1967-1971. W 1970 roku, według danych Światowej Organizacji Zdrowia, Polska znalazła się na piątym miejscu w Europie pod względem zapadalności na rzeżączkę. Obecnie mimo pewnej poprawy zachorowalność jest nadal wysoka. Stale utrzymujące się duże rozpowszechnienie rzeżączki jest spowodowane w dużej mierze: 1) zakaźnością chorych już w okresie, inkubacji, 2) późnym rozpoznaniem rzeżączki bezobjawowej lub skąpoobjawowej, często występującej u kobiet, 3) trudnościami w rozpoznaniu przewlekłej rzeżączki, zwłaszcza u kobiet, 4) występowaniem gonokoków o obniżonej wrażliwości na antybiotyki, co nie daje całkowitego wyleczenia.

Profilaktyka. Profilaktyka niespecyficzna polega na: a) wykrywaniu źródeł zakażenia i kontaktów seksualnych, b) szybkim i skutecznym leczeniu chorych i profilaktycznym leczeniu osób narażonych na zakażenie po kontakcie seksualnym z osobą chorą,

Leave a Reply