o gęstości 1 miliarda zarazków na 1 ml wstrzykuje się (0,1 ml) śródskórnie. Po 24 godzinach występuje obrzęk, zaczerwienienie i stwardnienie skóry. Dodatnie wyniki występują od 10 dnia choroby i trwają przez wiele lat po wyleczeniu. Odczyn jest swoisty dla zakażeń pałeczką wrzodu miękkiego. W przypadku stwierdzenia owrzodzeń narządów płciowych, należy wykluczyć zakażenie krętkiem bladym.

Wrażliwość na leki. Zarazki są wrażliwe na streptomycynę, chloramfenikol i tetracykliny oraz sulfonamidy. Zwykle praktykuje się leczenie skojarzone z dwu leków. Ponadto bywa stosowane leczenie za pomocą szczepionki z zabitych zarazków lub z frakcji komórkowej.

Podstawowe cechy epidemiczne. Rezerwuarem zarazka są chorzy i nosiciele. Zakażenie przenosi się przeważnie przez kontakt płciowy. Wrotami zakażenia są błony śluzowe narżądów rodnych. Choroba występuje przeważnie w krajach o klimacie chłodnym. Stosuje się profilaktykę taką, jak we wszystkich chorobach wenerycznych.

Leave a Reply