Podstawowe cechy epidemiczne. Pałeczki otoczkowe są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Znajduje się je w wodzie, ściekach i niektórych produktach spożywczych, jak mleko i masło. Głównym rezerwuarem zarazka jest człowiek, u którego zarazek znajduje się w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym. Zakażenie następuje zwykle przez kontakt bezpośredni (często chorują członkowie całej rodziny) względnie zarazki przenoszą się drogą powietrzną lub wraz z pokarmem. Zakażenia pałeczką twardzieli występują najczęściej na terenach Europy wschodniej i w krajach Europy środkowej. Spotyka się je u ludzi młodych lub w średnim wieku. Większą ilość zachorowań stwierdza się w środowisku rolniczym, o złych warunkach higienicznych.

Profilaktyka niespecyficzna opiera się na przestrzeganiu ogólnych zasad higieny. Dotychczas nie zostały wprowadzone szczepienia ochronne przeciw zakażeniom pałeczkami otoczkowymi.

Leave a Reply