Podstawowe cechy epidemiczne. Pałeczki okrężnicy pojawiają się w przewodzie pokarmowym w kilka dni po urodzeniu i od tego czasu stanowią normalną florę przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt. Wydalane z kałem utrzymują się w glebie i wodach powierzchniowych. Obecność pałeczki w wodzie pitnej lub produktach spożywczych świadczy o kałowym zanieczyszczeniu. Stopień zanieczyszczenia wody określa miano pałeczek okrężnicy (tzw. miano coli) oznaczające ilość wody, z której hoduje się jeszcze ten drobnoustrój.

Pałeczki okrężnicy są odpowiedzialne za występowanie zakażeń wewnątrzszpitalnych. Szczególną uwagę należy zwracać na serotypy zaliczane do nefropatogennych i enteropatogennych, ponieważ mogą być przyczyną małych epidemii szpitalnych. Nosicielstwo tych drobnoustrojów powinno być kontrolowane podobnie jak w przypadku nosicielstwa pałeczek Salmonella czy Shigella.

Profilaktyka. Zapobieganie zakażeniu pałeczkami okrężnicy opiera się przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów higieny. W profilaktyce ogólnej należy przestrzegać czystości wody pitnej. Woda zanieczyszczona pałeczką okrężnicy świadczy o ogólnym stopniu jej zanieczyszczenia wydalinami ludzkimi. Swoiste szczepienia ochronne nie znalazły zastosowania w profilaktyce zakażeń pałeczkami -okrężnicy.

Leave a Reply