Uzupełnieniem schematu Kauffmanna-White’a jest wprowadzony podział rodzaju Salmonella na cztery podrodzaje, opierający się na różnicach reakcji biochemicznych. Podrodzaje określono cyframi od I do IV.

Podrodzaj I obejmuje gatunki Salmonella wymienione w tab. 37. Podrodzaj II jest reprezentowany przez szczep Salmonella salamae, wyizolowany z moczu pacjenta

Niektóre bakteriofagi (Ei5 lub E14) mogą spowodować zmianę formuły antygenu somatycznego pałeczek Salmonella. Fag Eł5 powoduje zmianę antygenu O 3-10 na antygen O 3-15, w wyniku czego szczep Salmonella anatum zmienia się na serotyp Salmonella nawington.

Leave a Reply