Wynik badania biochemicznego nadaje kierunek różnicowania serologicznego wyosobnionych pałeczek. Szczepy nie rozkładające mannitolu bada się w odczynie aglutynacyjnym z wzorcową surowicą swoistą dla podgrupy A. Pałeczki rozkładające mannitol określa się za pomocą surowic swoistych dla dalszych podgrup serologicznych.

Podobny przebieg postępowania stosuje się przy badaniu innych materiałów pobranych od chorego. Największy odsetek wyników dodatnich uzyskuje się przy pobieraniu wymazów z odbytnicy podczas rektoromanoskopii, czyli bezpośredniego oglądania zmian błony śluzowej końcowego odcinka jelita grubego. Metoda ta pozwala na dokładne określenie zmian miejscowych, jak też śledzenie przebiegu leczenia. Wielokrotne badanie materiału tego samego chorego zwiększa możliwość wykrycia pałeczek czerwonkowych.

Z badań dodatkowych przeprowadzanych w przebiegu czerwonki należy wymienić cytologiczne badanie kału. W ostrej czerwonce kał zawiera duże ilości śluzu, krwinek czerwonych oraz leukocyty. Stanowią one około 90% zawartości składników morfotycznych kału.

Leave a Reply