Chorobotwórczość. Pałeczki rodzaju Salmonella wywołują schorzenia przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. We wszystkich przypadkach zakażenie następuje drogą pokarmową.

Pod względem chorobotwórczości pałeczki te dzielimy na 3 grupy: 1) chorobotwórcze tylko dla człowieka (np. S. typhi, S. paratyphi A,

-2) chorobotwórcze tylko dla zwierząt (np. L>. abortus equi) oraz 3) wywołujące schorzenia zarówno u ludzi, jak i zwierząt (S. enteritidis, S. typhimurium).

Leave a Reply