Należy pobrać od chorego plwocinę oraz wydzielinę z jamy nosowo- -gardłowej w ciągu pierwszych dwu tygodni choroby. Pobieranie wymazów wywołuje napady kaszlu, dlatego konieczne jest używanie miękkich bagietek i silne trzymanie głowy dziecka. Często stosuje się posiewy metodą bezpośredniego nakaszlania na płytkę z pożywką.

Metodą immunofluorescencyjną w 90°/o można wykryć pałeczki krztuś- ca w pobranym materiale. Do odczynu używa się zwykle surowicy otrzymanej dla szczepów 10, 53, 54.

Pierwszą hodowlę na pożywce Bordeta-Gengou z dodatkiem 0,4 j. penicyliny w wilgotnej atmosferze uzyskuje się po 2-5 dniach. Kolonie masłowate o srebrzystym połysku bada się mikroskopowo, używając preparatów barwionych metodą Grama. Wykrycie charakterystycznych pałeczek stanowi podstawę do biochemicznego różnicowania (tab. 50). Metodą aglutynacji szkiełkowej z surowicą wzorcową króliczą można stwierdzić dodatkowo obecność pałeczek Bordetella pertussis (tab. 49).

Leave a Reply