Płyn mózgowo-rdzeniowy jest zwykle mętny, zawiera leukocyty. Po odwirowaniu płynu z osadu wykonuje się preparaty i posiewy płyn znad osadu stanowi materiał do wykrywania antygenów wielocukrowych. Preparaty barwi się metodą Grama i błękitem metylenowym. Obraz mikroskopowy często jest charakterystyczny: wewnątrz leukocytów wielo- jądrzastych stwierdza się Gram-ujemne dwoinki.

Bezpośrednio w osadzie płynu mózgowo-rdzeniowego można wykryć me- ningokoki również metodą fluorescencji, za pomocą znakowanej surowicy odpornościowej, oraz metodą pęcznienia otoczek z surowicami: wielo- ważną i typowo swoistymi (szczególnie w płynie z dużą ilością zarazków).

W płynie mózgowo-rdzeniowym występują oprócz meningokoków ich rozpuszczalne antygeny wielocukrowe, które uwalniają się w czasie auto- lizy. Wykrywamy je odczynem precypitacji metodą kapilarową lub podwójnej dyfuzji w żelu. Antygeny te mogą być obecne nawet wtedy, gdy nie udaje się stwierdzić meningokoków ani metodą mikroskopową, ani hodowlaną, najczęściej w przypadkach, kiedy płyn mózgowo-rdzeniowy został pobrany po zastosowaniu antybiotyków.

Leave a Reply