U niemowląt zakażenie powstaje w czasie porodu. Jest to zapalenie spojówek, które przechodzi na rogówkę. Trwałe uszkodzenia w rogówce często są przyczyną ślepoty, dlatego też stosuje się zabieg Crede’go, który zapobiega zakażeniu przez wprowadzenie l®/o roztworu azotanu srebra do worka spojówkowego noworodka.

Pierwotny miejscowy charakter zakażenia rzeżączką w przypadkach nie leczonych może czasami przejść w postać uogólnioną, gdy gonokoki przedostają się do krwiobiegu. Do powikłań uogólnionych należy: zapalenie stawów, zapalenie jagodówki, zapalenie opon mózgowych, zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, posocznica ze zmianami skórnymi oraz zapalenie odbytnicy.

Poważnym następstwem rzeżączki nie leczonej lub wielokrotnych zakażeń jest bezpłodność, częściej występująca u kobiet niż u mężczyzn. Przebycie rzeżączki nie chroni organizmu przed ponownym zakażeniem, dlatego często obserwuje się wielokrotność zakażeń.

Leave a Reply