nak właściwości immunogenne sympleksu. Pełna antygenowość zależy od składnika białkowego. Wielocukier znajdujący się w antygenie somatycznym wielu gatunków rodziny Enterobacteriaceae był przedmiotem badań immunochemicznych. Wykazano, że wielocukry są zbudowane z głównego trzonu, złożonego z czterech prostych cukrów (glukozaminy, heptozy, galaktozy. i glukozy) oraz cukrów dodatkowych (mannozy, fukozy, ramnozy, abekwozy, koli- tozy, paratozy i tywelozy), które umieszczone na końcach łańcucha wie- locukrów determinują swoistość serologiczną pałeczek.

Dało to podstawę do wyodrębnienia 16 grup pałeczek Salmonella nazwanych chemiotypami. Podział ten dotyczy pałeczek występujących w formie gładkiej – S. Odmiany szorstkie – R, niezależnie od gatunku, zawierają 4 podstawowe cukry proste i zatraciły zdolność syntetyzowania cukrów określających swoistość antygenową.

Leave a Reply