-2. Antygen rzęskowy – H jest termolabilnym białkiem, ulega zniszczeniu pod wpływem alkoholu, kwasu solnego lub enzymów proteolitycznych. Do odczynów serologicznych przygotowuje się antygen H z zawiesiny pałeczek Salmonella przez dodanie formaliny, która nie niszczy antygenu rzęskowego. Antygen ten reagując z surowicą swoistą po- wpduje aglutynację typu H, nazywaną również obłoczkową.

Pałeczki urzęsione można przeprowadzić w postać nieurzęsioną przez hodowanie na podłożu z dodatkiem fenolu albo surowicy odpornościowej. Jest to zmienność odwracalna.

Leave a Reply