Pod względem biochemicznym charakteryzują się fermentacją kwaśną glukozy i maltozy. Rosną na podłożu z cytrynianem sodu, rozkładają mocznik i żelatynę i nie wytwarzają indolu. Na podłożu z krwią powodują hemolizę.

Chorobotwórczość. Pałeczki ropy błękitnej występują przede wszystkim w wodzie, ściekach i glebie. Stanowią one również normalną florę przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Dla człowieka stają się chorobotwórcze w okresie ogólnego osłabienia organizmu albo biorą udział w zakażeniach mieszanych lub wtórnych. Najczęściej powodują zakaże- * nia przyranne (złamania, oparzenia, rany pooperacyjne). Poza tym wywołują różne stany zapalne, jak: zapalenie ucha, dróg oddechowych, narządu moczowo-płciowego, wsierdzia, opon mózgowych, spojówek oka oraz posocznice. Mogą być przyczyną zaburzeń jelitowych.

Chorobotwórczość pałeczek ropy błękitnej związana jest, tak jak i innych pałeczek Gram-ujemnych, z obecnością endotoksyny. Poza tym pałeczka ta wytwarza szereg toksycznych enzymów, do których należy pyocyanolizyna, powodująca hemolizę krwinek, pyocyanaza rozpuszczająca fibrynogen i mająca właściwości antybiotyczne oraz inne enzymy z grup lipaz, proteaz i enzymów oddechowych.

Leave a Reply