Właściwości fizjologiczne. Pałeczki odmieńca rosną dobrze na podłożach zwykłych, w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych, w optymalnej temperaturze 310 K (37°C), przy pH 7,5. Wzrostowi zarazka towarzyszy alkalizacja podłoża. Formy urzęsione dają na podłożu stałym charakterystyczny wzrost mgławicowy, który po 24 h obejmuje całą powierzchnię pożywki. Ten rodzaj wzrostu powoduje przerośnięcie kolonii bakterii, występujących równolegle w badanym materiale. Inwazja podłoża przez Proteus vulgaris może być zahamowana przez dodanie do podłoża wodnika chloralu (1:500), alkoholu, azydku sodu (1:5000) oraz

kwasu borowego. Można również otrzymać wzrost bezmgławicowy na podłożu z 4% agarem lub przez dodanie surowicy odpornościowej. Cenne pod tym względem okazały się podłoża selektywne, jak SS. MacConkey, na których pałeczka odmieńca rośnie w postaci kolonii ograniczonej, bezbarwnej lub lekko żółtej, z czarnym punktem w środku. Podobne właściwości posiada podłoże Wilsona-Blaira.

Pałeczki odmieńca rosną dobrze na podłożu z KCN, nie wykorzystują kwasu malonowego do swego wzrostu, natomiast powodują dezaminację fenyloalaniny. Na podłożu z krwią wywołują czasem hemolizę. Inne właściwości biochemiczne przedstawia tab. 43.

Leave a Reply