Pałeczki odmieńca są wrażliwe na działanie temperatury 333 K (60°C) w ciągu godziny. Giną pod wpływem działania środków antyseptycznych.

Chorobotwórczość. Pałeczki rodzaju Proteus są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Jako flora komensalna znajdują się w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. W odpowiednich warunkach mogą być przyczyną zatrucia pokarmowego, biegunki u niemowląt, a czasem objawów zbliżonych do czerwonki. Oprócz tego mogą wywoływać: zapalenie dróg moczowych i żółciowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, opon mózgowych oraz różne sprawy ropne. Czasami może wystąpić posocznica. Patogenna rola pałeczek odmieńca zwiększyła się od chwili wprowadzenia antybiotyków. Zarazek ten zwykle jest oporny na działanie antybiotyków szeroko stosowanych w lecznictwie. Powoduje to jego selekcję i rozprzestrzenianie się w ustroju. Chorobotwórczość zarazka związana jest – podobnie jak u innych pałeczek Gram-ujemnych – z obecnością endotoksyny.

Pałeczki odmieńca są patogenne dla zwierząt doświadczalnych. Królik zakażony podskórnie reaguje wytworzeniem miejscowego nacieku i objawami biegunki. Po dożylnym podaniu u myszy następuje posocznica z charakterystycznymi zmianami w nerkach.

Leave a Reply