Oprócz pokrewieństwa antygenowego, w obrębie Yersinia, występują antygeny wspólne z pałeczkami Salmonella. Determinanta antygenowa (abekwoza) występuje w O antygenach Yersinia pseudotuberculosis typ II i Salmonella grupy B antygen IV. Tyweloza jest obecna w Yersinia pseudotuberculosis grupy IV i Salmonella grupy D antygen 9. Yersinia pseudotuberculosis grupa IV a ma wspólne antygeny z Escherichia coli antygen 77 i 17 oraz Enterobacter cloaceae.

Właściwości fizjologiczne. Drobnoustroje mają małe wymagania odżywcze, rosną na zwykłych pożywkach w warunkach tlenowych. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 301-303 K (28-30°C) przy pH 7,5. Hodowane w temperaturze 37°C tracą wirulencję. Na agarze zwykłym po upływie 24 h tworzą kolonie przezroczyste, zaokrąglone, wypukłe, gładkie, o średnicy 1 milimetra. Po kilku dniach kolonie stają się nieprzezroczyste, szarawożółte. Zarazki są wrażliwe na podwyższoną temperaturę. Giną w temp. 333 K (60°C) po upływie 1 godziny. Podobnie działają środki dezynfekcyjne. Pałeczki utrzymują się dość długo przy życiu w środowisku zewnętrznym.

Chorobotwórczość. Pałeczki gruźlicy rzekomej są chorobotwórcze dla większości zwierząt domowych i dzikich oraz ptaków. Powodują one epi- zoocje często wśród odległych gatunków. U człowieka wywołują chorobę objawiającą się bólami brzucha, wymiotami, nudnościami, podwyższoną temperaturą ciała. W narządach wewnętrznych powstają zmiany przypo-

Leave a Reply