Pałeczki Gram-ujemne stanowią najliczniejszą grupę w systematyce drobnoustrojów. Klasyfikacja (wg ostatniego wydania Bergeya) umieszcza je w części Gram-ujemnych pałeczek tlenowych oraz w części pałeczek względnie beztlenowych. W grupach tych znajdują się następujące rodziny: Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Vibrionaceae.

Pałeczki Gram-ujemne są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Znaleźć je można w wodzie, glebie i ściekach. Wiele rodzajów wchodzi w skład fizjologicznej flory organizmu ludzkiego i zwierzęcego. Występują na skórze i błonach śluzowych, w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym człowieka. W niekorzystnych dla organizmu warunkach mogą stać się przyczyną endogennych zakażeń. Duża grupa pałeczek jest potencjalnie chorobotwórcza dla człowieka i zwierząt.

Leave a Reply