Pałeczki Gram-dodatnie, wywołujące zakażenia u ludzi lub wchodzące w skład fizjologicznej flory bakteryjnej, należą do następujących rodzajów: Corynebacterium – maczugowiec, Listeria – listeria, Erysipe- lothrix – włoskowiec, Lactobacillus – pałeczka kwasu mlekowego, Bifidobacterium, Eubacterium, Propionibacterium.

Według najnowszej systematyki Bergeya rodzaj Corynebacterium. zaliczany jest do grupy bakterii maczugowatych umieszczonej w dziale 17: „Actinomycetes”. W tym samym dziale, w rodzinie Actinomycetaceae umieszczony jest rodzaj Bifidobacterium, a w rodzinie Propionibacteriaceae – rodzaje Eubacterium i Propionibacterium. Listeria i Erysipelothrix znajdują się w dziale 16: „Gram-dodatnie niezarodnikujące bakterie pałeczkowate” jako rodzaje należące do grupy „o nie ustalonej przynależności”, a Lactobacillus również w dziale 16 i rodzinie Lactobacillaceae. Są to dość istotne, lecz być może jeszcze nie ostateczne zmiany w klasyfikacji pałeczek Gram- -dodatnich jak widać, rodzaje Corynebacterium, Listeria i Erysipelothrix nie zna-lazły odpowiednich rodzin, a obejmująca je dawniej wspólna rodzina Corynebac- teriaceae w ogóle nie istnieje. Należy się zatem spodziewać dalszych zmian lub uzupełnień w systematyce tych drobnoustrojów.

Pałeczki Gram-dodatnie stanowią niezbyt dużą pod względem ilości rodzajów grupę bakterii chorobotwórczych w porównaniu z olbrzymią ilością małych i dużych pałeczek Gram-ujemnych. Różnią się one od tych ostatnich szeregiem cech:

Leave a Reply