Morfologia. Zarazki mają kształt małych owalnych pałeczek o wymiarach 0,5-0,8X1,5-1,8 [im. Metodą Grama barwią się dwubiegunowo. Są Gram-ujemne. Wykazują dużą zmienność kształtu. W hodowli sztucznej lub w organizmie przechodzą łatwo w wydłużone formy inwolucyjne. Często obserwuje się dwie komórki złączone biegunami. W preparatach z materiału chorobowego mają otoczkę, którą tracą po kilku pasażach. Nie mają rzęsek i nie tworzą przetrwalników.

Budowa antygenowa. Pałeczki dżumy zawierają antygeny somatyczne O, które występują również u innych gatunków Yersinia, a zwłaszcza u Yersinia pseudo-tuberculosis. Powodują one krzyżowe odczyny aglutynacji w obrębie rodzaju. Otrzymano również , specyficzną frakcję antygenową I z otoczek. Składa się ona z dwu komponent antygenowych: la wie- locukry oraz lb białko. Frakcja I jest aktywna w odczynach specyficznej pre- cypitacji, OWD i aglutynacji. Pałeczki Rye. 111. Yersinia pestis dżumy produkują toksynę białkową (ma

sa cząsteczkowa 74 000) zaliczaną do egzotoksyn. Toksyna posiada powinowactwo do naczyń chłonnych, ma właściwości antygenu, oraz może być zamieniona na anatoksynę za pomocą formaldehydu.

Leave a Reply