Pałeczki durowe i durów rzekomych nie rozkładają laktozy. Jeśli więc do pożywki doda się laktozę i wskaźnik, umożliwi to odróżnienie kolonii pałeczek Salmonella od drobnoustrojów rozkładających ten cukier. Na podłożu MacConkeya pałeczki durowe rosną w postaci bezbarwnych kolonii, natomiast pałeczki okrężnicy tworzą kolonie o zabarwieniu różowym. Podłoże SS jest bardziej wybiórcze i prawie zupełnie hamuje wzrost Escherichia coli oraz uniemożliwia rozpełzanie się wzrostu Proteus vulgaris. Kolonie pałeczek odmieńca są regularne, bezbarwne, z czarnym punktem (tworzenie H2S). Na podłożu Wilsona-Blaira – zawierającym sole bizmutu – pałeczki durowe tworzą czarne, metaliczne kolonie.

Pałeczki durowe i paradurowe cechują się dość różnorodną aktywnością biochemiczną. Tabela 38 podaje właściwości biochemiczne najważniejszych gatunków Salmonella.

Właściwości biochemiczne w obrębie jednego gatunku mogą ulegać zmianie, polegającej na obecności lub braku niektórych enzymów. Powstają w ten sposób biotypy (np. Salmonella typlii-ksylozo + i Salmonella typhi-ksylozo-), które mogą służyć jako markery w badaniach epidemiologicznych.

Leave a Reply