Właściwości fizjologiczne. Pałeczki Brucella rosną w warunkach tlenowych na pożywkach wzbogaconych. Krew, surowica, gliceryna, wyciąg wątroby i preparat tryptoza Difco są najczęściej stosowane do wzbogacania pożywki. Świeżo izolowane od chorego pałeczki Brucella bovis wymagają atmosfery wzbogaconej w C02 (od 5 do 10%). Wzrost optymalny

Pałeczki utrzymują się długo w środowisku zewnętrznym-. Pozostają żywe w wodzie i glebie w ciągu kilku miesięcy, w mleku od 3 do 9 dni. Przetwory mleczne mogą zawierać zarazki przez kilka tygodni. Solone mięso może być zakażone do 40 dni. Podwyższona temperatura 343 K (70°C) w ciągu 30 minut działa niszcząco (pasteryzacja), 5% fenol działa odkażająco po 5 minutach. Pałeczki ulegają lizie pod wpływem bakteriofagów, które w stężeniu 1 RTD działają jedynie na szczepy Brucella bovis. Większość szczepów Brucella suis ulega lizie przy 10 000 RTD. Szczepy Brucella melitensis nie są atakowane przez dotychczas poznane bakterio-fagi.

Chorobotwórczość. Brucella melitensis wywołuje brucelozę znaną również pod nazwą gorączki falującej albo maltańskiej o cięższym przebiegu od wywołanej innymi gatunkami Brucella. Pałeczki Brucella bovis wywołują brucelozę znaną pod nazwą choroby Banga.

Leave a Reply