Pałeczka tularemii jest spokrewniona antygenowo z pałeczkami Brucella. Zawiera antygeny wielocukrowe otoczkowe oraz antygeny somatyczne lipoproteinowe. Zarazki wytwarzają endotoksynę. Antygeny wielocukrowe mają cechy haptenu i dają odczyn precypitacji. Pałeczki tularemii wywołują w zakażonym organizmie stan nadwrażliwości (alergii) specyficznej.

Właściwości fizjologiczne. Zarazki rosną w warunkach tlenowych na pożywkach specjalnych, bogatych w białko (krew, surowica, ascites i cystyna stymulują wzrost). Wzrost optymalny otrzymuje się przy temp. 310 K (37°C), przy pH 7,2. W pierwszych pasażach wymagają wzbogacenia atmosfery w C02 (10°/o). Zarazki są bardzo wrażliwe na podwyższoną temperaturę. W 333 K (60°C) giną po 10 minutach. Pałeczki tularemii przechowują się długo w temp. 277 K (4°C). Żywe bakterie można znaleźć w trupach zwierząt po 40 dniach, jeżeli znajdowały się w temperaturze około 283 K (10°C).

Środki dezynfekcyjne łatwo zabijają zarazki. 1% lizol zabija je w ciągu 1 minuty. Wykazują dużą zmienność cech biochemicznych i wirulencji. Zarazki rozkładają kwaśno i gazowo glukozę i maltozę, wytwarzają H2S, nie rozkładają sacharozy, nie wytwarzają indolu, nie rozkładają żelatyny.

Leave a Reply