Synonimy: Pasteurella pseudotuberculosis, Pasteurella rodentiurrl, Yersinia roden- tium, Cillopasteurella pseudotuberculosis, Yersinia malasezii.

Zarazki zostały odkryte w 1883 r. przez Malasseza i Vignala. Morfologia. Drobnoustroje mają kształt pałeczki o wymiarach 0,4X X2 fxm. Barwią się Gram-ujemnie. Obydwa bieguny komórki bakterii zabarwiają się intensywniej. Świeżo wyizolowane od chorego mają rzęski rozmieszczone wokół komórek (peritricha). Wykazują ruch w temperaturze 299-301 K (25-28°C), natomiast w 310 K (37°C) są nieruchome. Drobnoustroje cechuje duży polimorfizm. Obserwowano formy kuliste oraz wydłużone, nitkowate lub laseczkowate. Zarazki zawierają otoczki i nie tworzą zarodników.

Budowa antygenowa. Pałeczki gruźlicy rzekomej mają dwa termosta- bilne wielocukrowe antygeny somatyczne. Antygen somatyczny R jest specyficzny dla pałeczek rodzaju Yersinia. Antygen O jest specyficzny dla gatunku Yersinia pseudotuberculosis. Ponadto występuje ciepłochwiej- ny białkowy antygen rzęskowy H oraz antygen V i W. Antygen V występuje u szczepów wirulentnych. Za pomocą odczynu aglutynacji wyróżniono 5 serotypów i 3 podtypy: I (AB), II (AB), III, IV (AB), V. Zarazki wytwarzają endotoksynę. Pewne szczepy wytwarzają termolabilną toksynę białkową.

Leave a Reply