Odczyn opsono-fagocytarny Huddlesona ma podobną wartość diagnostyczną jak próba alergiczna Burneta. Miano indeksu opsono-fagocytar- nego powyżej 20% jest uważane za dodatnie. Odczyn skórno-alergiczny Burneta jest dodatni w ostrej i przewlekłej brucelozie. Występuje w zakażeniach bezobjawowych lub nierozpoznanej klinicznie brucelozie, oraz wtedy gdy inne odczyny wygasają. Brucelina jest alergenem otrzymanym z przesączu starych (3-tygodniowych) hodowli lub zarazków rozbitych metodami fizycznymi, np. za pomocą ultradźwięków, albo używa frakcji komórkowych zawierających białka. Brucelinę wprowadza się podskórnie w ilości 0,1 ml i po upływie 48 godzin odczytuje wynik. Strefa zaczerwienienia wielkości 20 mm i naciek świadczą o wyniku dodatnim.

Hodowlę zakłada się na pożywce złożonej z agaru i bulionu wątrobowego lub na liofilizowanej pożywce tryptoza Difco. Atmosferę należy wzbogacić w 10% C02. Hodowlę z krwi prowadzi się metodą Castanedy na pożywce skośnej agarowej wraz z bulionem w butli Legroux. Hodowla trwa 5 dni w pozycji skośnej, po czym ustawia się ją pionowo w celu odsłonięcia powierzchni agaru. Materiały hodowane na pożywkach stałych co 4 dni przesiewa się na nowe podłoże. Mocz posiewa się równolegle na pożywkę z 1 ml 1,4% wodnego roztworu fioletu krystalicznego na litr. Jeżeli po 24 dniach nie wyrosną bakterie, wynik posiewu jest negatywny. Szczepy muzealne wyrastają w ciągu 48 godzin w temperaturze 310 K (37°C). Zarazki można zidentyfikować za pomocą oglądania preparatów barwionych metodą Grama, oraz aglutynacji z surowicą odpornościową anty-Brucella. Wykonanie antybiogramu zwykle wystarcza do celów terapeutycznych. Przynależność gatunkową szczepu można określić za pomocą miana aglutynacji z surowicą anty-Brucella bovis i Brucella meli- tensis lub surowicami monospecyficznymi dla tych gatunków wraz z testami biochemicznymi (tabela 45). Niektóre gatunki w pierwszej izolacji tworzą kolonie fazy R (Brucella suis typ 5, Brucella ovis, Brucella canis) i nie aglutynują się w surowicy anty-Brucella fazy S (brak antygenu A i M). Gatunki te aglutynują się w surowicy anty-Brucella fazy R.

Badania bezpośrednie mikroskopowe i immunofluorescencyjne wykonuje się z pobranym materiałem oprócz krwi i artykułów spożywczych. Obecność pałeczek Gram-ujemnych wewnątrz komórek oraz pozytywny wynik odczynu immunofluorescencyjnego są wystarczające do odróżnienia pałeczek Brucella od histeria i innych wywołujących poronienia.

Leave a Reply