-1. Posiadają inną budowę morfologiczną i chemiczną ściany komórkowej, co warunkuje m.in. specyficzne wiązanie barwników stosowanych w metodzie Grama.

-2. Mają często charakterystyczny kształt i wzajemny układ komórek. 3. Niektóre gatunki wytwarzają silne egzotoksyny decydujące o zjad- liwości szczepu dla zakażonego organizmu, podczas gdy w patogenezie schorzeń wywołanych przez pałeczki Gram-ujemne główną rolę odgrywają obecne w nich endotoksyny.’

Wszystkie wymienione rodzaje pałeczek Gram-dodatnich są niekwaso- oporne, nie wytwarzają zarodników ani otoczek. Rzęski stwierdzono u li- sterii, niektórych gatunków Eubacterium oraz u kilku niechorobotwór- czych gatunków Corynebacterium. Długość pałeczek Gram-dodatnich zamyka się w granicach od 0,5 do kilku mikrometrów wyjątkowo gatunki wykazujące pleomorfizm mogą osiągać długość kilkunastu mikrometrów.

Leave a Reply