Zarazki najczęściej przenoszą się z wodą i pokarmami. Produkty żywnościowe mogą być zakażone przez bezpośredni kontakt człowieka wydalającego pałeczki durowe z kałem, bądź też drogą pośrednią przez brudną wodę i ziemię nawożoną wydalinami. Pewną rolę w przenoszeniu pałeczek durowych i rzekomodurowych spełniają muchy.

Najbardziej niebezpieczną drogą zakażenia jest woda, do której pałeczki Salmonella mogą przedostać się z kanałów ściekowych. Epidemie pochodzenia wodnego obejmują szybko bardzo dużą liczbę ludzi.

Wrotami zakażenia jest przewód pokarmowy człowieka. Ogólny stan zagrożenia epidemicznego zależy od ilości nosicieli zarazków, stanu higieny osobistej i od przestrzegania podstawowych przepisów sanitarnych. Do zwiększenia zapadalności na zakażenia Salmonellami mogą przyczyniać się dodatkowe czynniki, jak: przemęczenie, nagłe załamanie równowagi fizjologicznej i zmniejszenie odporności przez infekcje równoległe, które doprowadzają do uaktywnienia się zarazków Salmonella.

Leave a Reply