podłożu Lofflera. Czynniki wzrostowe opisane dla gonokoków wpływają pomyślnie również na rozwój meningokoków. Należą one do ścisłych tlenowców, dobrze rozwijają się w wilgotnej atmosferze z dodatkiem 10°/o C02. Optymalna temperatura wynosi 309-310 K (36-37°C), optymalne pH -7,4-7,6.

Na podłożu stałym powstają kolonie okrągłe, gładkie, błyszczące, wilgotne, o średnicy od 1 do 3 mm. Na agarze z krwią nie wywołują hemo- lizy. Meningokoki jako ścisłe pasożyty giną szybko poza ustrojem ludzkim. Bardzo łatwo ulegają autolizie. Są wrażliwe na wysuszenie, na działanie temperatury i środków dezynfekcyjnych. Giną szybko nawet w temperaturze pokojowej, a temperatura 328 K (55°C) zabija je w ciągu kilku minut.

Pod względem biochemicznym meningokoki są mało aktywne, rozkładają glukozę i maltozę kwaśno bez wytwarzania gazu. Wytwarzają kata- lazę i oksydazę.

Leave a Reply