Na obszarach endemicznych należy przeprowadzać deratyzację i zago-spodarowywać tereny nieuprawiane. Profilaktyka swoista polega na stosowaniu na terenach endemicznych i w razie wystąpienia epidemii, szczepień ochronnych. W tym celu stosuje się szczepionki zabite przygotowywane wg metody Haffkina i metody Instytutu Pasteura oraz szczepionkę żywą atenuowaną.

Metoda Haffkina. Hodowlę bulionową pałeczek dżumy zabija się temperaturą 333 K (60°C) przez 15 minut, konserwuje fenolem i stosuje do szczepień.

Metoda Instytutu Pasteura. Spłuczynę bakterii z agaru o gęstości 3 miliardów komórek w 1 ml traktuje się l'”/o formaliną w ciągu 8 dni i używa do szczepień.

Leave a Reply