Objawami są: wysoka gorączka 313 K (40°C) przyspieszenie akcji serca, objawy mózgowe, nudności. Dżuma gruczołowa (dymienicza), która powstaje w wyniku ukąszenia zakażonej pchły, objawia się ponadto obrzmieniem węzłów chłonnych prowadzącym do tworzenia krost (tzw. dymienie) oraz zniszczeniem systemu chłonnego. Postać płucna powstaje jako powikłanie dżumy gruczołowej lub na skutek zakażenia kropelkowego od chorego na dżumowe zapalenie płuc. Objawia się ono kaszlem, odpluwaniem plwociny zawierającej zhemolizowaną krew oraz ciężkim zapaleniem płuc. Posocznica powstaje w przedagonalnym stanie lub w przebiegu pierwotnego za-każenia dżumą. Objawia się przekrwieniem skóry i wynaczynieniami krwawymi (czarna dżuma). Na tę postać chorują przeważnie dzieci i matki karmiące. Czas wylęgania choroby wynosi od kilku godzin do 5 dni. Przebieg jest bardzo gwałtowny, gdyż śmiertelność w ciągu 3 do 6 dni wynosiła w dżumie gruczołowej około 60!8/o, w dżumie płucnej ponad 90%>, w posocznicy 100%.

Diagnostyka. Każdy przypadek dżumy rozpoznany klinicznie wymaga potwierdzenia laboratoryjnego. Do badania pobiera się punktat z węzłów chłonnych, krew, plwocinę, ropę z przetok oraz materiał sekcyjny. Diagnostyka opiera się na:

Z surowicą chorych (ozdrowieńców) można wykonać odczyny: aglutynacji (miano 1:10), odczyn wiązania dopełniacza, odczyn flokulacji z frakcją la. Miana przeciwciał są zazwyczaj niskie, dlatego pobiera się parzyste surowice. Badania serologiczne uważa się za dodatkowe, uzupełniające.

Leave a Reply