rozkłada ten cukier z opóźnieniem. Wykazują ujemną reakcję na żelatynę, ureazę, nie wytwarzają H2S. Inne cechy biochemiczne odróżniające pałeczki czerwonki od pozostałych rodzajów Enterobacteriaceae przedstawia tabela 33.

W 1916 r. D’Herelle wykazał w filtracie kału ludzi chorych na czerwonkę bakteriofagi swoiste dla rodzaju Shigella. Obecnie wyróżnia się około 40 różnych typów fagowych S. flexneri i 68 typów S. sonnei. Fagi te mają zastosowanie w dochodzeniu epidemiologicznym.

Pałeczki S. sonnei i S. boydii wytwarzają bakteriocyny – substancje antybiotyczne, działające na pałeczki Shigella i inne rodzaje pałeczek jelitowych. Za pomocą bakteriocyn udaje się odróżnić 15 odmian S. sonnei.

Leave a Reply