Synonimy: Haemophilus haemolyticus, vaginalis, Corynebacterium vaginale. Bakteria została włączona do rodzaju Haemophilus, chociaż morfologicznie upodabnia się do pałeczek Gram-dodatnich Corynebacterium. Zarazki mają wymiary 0,3-0,6X1-2 (xm. Nie posiadają rzęsek ani otoczek. Barwią się metodą Grama zmiennie.. Budową ściany komórkowej są podobne do bakterii Gram-dodatnich. W ścianie jest zawarta 6-dezoksyta- loza zamiast arabinozy oraz lizyna, kwas glutaminowy i asparaginowy. Nie występuje kwas dwuaminopimelinowy. Metodą Neissera wybarwiają się metachromatyczne ziarnistości. W preparatach bezpośrednich są widoczne na powierzchni komórek nabłonkowych. Układają się pojedynczo lub parami w linii prostej, palisadowało lub pod ostrym kątem. Zarazki nie rosną na pożywkach prostych. Świeżo izolowane na agarze z krwią tworzą kolonie po 48 godzinach wzrostu w temperaturze 310 K (37°C). Kolonie mają średnicę 0,1-0,2 mm, są gładkie, przeświecające o 3 typach hemolizy. Bakterie rosną na pożywkach z tellurynem i KCN, nie rosną na pożywkach z żółcią oraz podwyższonym stężeniu NaCl. Cukry fermentują bezgazowo produkując przeważnie kwas octowy. Większość szczepów rozkłada glukozę, fruktozę, arabinozę, ksylozę, maltozę oraz skrobię, glikogen i dekstran. Bakterie nie fermentują laktozy, mannito- lu, rafinozy, trechalozy, inozytolu, dulciotolu, sorbizolu. Dają dodatni odczyn MR oraz ujemny na obecność katalazy, oksydazy cytochromowej, VP, ureazy, indolu, H2S, redukcji azotanów. Większość szczepów jest wrażliwa na penicylinę, chloramfenikol, tetracyklinę, erytromycynę, neomycynę, bacytracynę. Wyróżniono 7 grup serologicznych, które dają wspólnie odczyn aglutynacji i immunofluorescencji. U ludzi występują w narządach rodnych i wywołują zapalenie pochwy oraz zapalenie pęcherza moczowego. Nie są patogenne dla zwierząt laboratoryjnych.

Rodzaj Yersinia. Odkrywcami reprezentanta rodzaju Yersinia byli Yersin i Kitasato. którzy wykryli w 1894 r. pałeczkę dżumy podczas epidemii w Hongkongu. Rodzaj Yersinia składa się z 3 gatunków chorobotwórczych dla człowieka: Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enteroco- litica.

Pałeczka dżumy (Yersinia pestis). Synonimy: Yersinia pestis, Pasteurella pestis, Bacterium pestis, Bacillus pestis, Pesti- cella pestis.

Leave a Reply