Z pozostałych pałeczek należących do rodzaju Haemophilus chorobotwórcze dla człowieka są: Haemophilus parainfluenzae różni się tym, że wymaga do wzrostu jedynie czynnika Y. U człowieka wywołuje chorobę o podobnych objawach do wywołanych przez Haemophilus influenzae. Jest chorobotwórczy dla zwierząt (koty). „

Haemophilus haemolyticus hodowany na agarze z krwią wywołuje he- molizę typu ß. Ponadto wyróżnia się tym, że nie wytwarza indolu.

Haemophilus aegiptius wywołuje u ludzi chorobę objawiającą się zapaleniem spojówek (egipskie zapalenie spojówek). Do wzrostu zarazki wymagają czynnika X i Y, są spokrewnione antygenowo z Haemophilus influenzae. Można je odróżnić biochemicznie (nie rozkładają ksylozy). Powodują aglutynację krwinek człowieka.

Leave a Reply