Fusobacterium necrophorum posiada kształt ziarniakowaty lub pałeczkowaty. Spostrzega się jednak dużą zmienność morfologiczną komórek, które mają wymiary 0,8-1X1-7 !xm. Zwykle przebywa w naturalnych jamach ciała u ludzi i zwierząt. U ludzi wywołuje zmiany martwicze, owrzodzenia i niekiedy bakteriemie.

Fusobacterium glutinosum hodowany na pożywce z wyciągiem drożdżowym ma kształt dużych pałeczek, o wymiarach 1X12 ^m. U ludzi jest przyczyną ropni tkanek, zapaleń otrzewnej, niekiedy zgorzeli płuc i zakażeń płodów.

Fusobacterium plauti ma kształt polimorficznych pałeczek o wymiarach 1X1,5-3 |xm. Jest komensalem jamy ustnej człowieka. Występuje na szyjkach zębów po’d fałdami dziąsłowymi.

Leave a Reply