Dwie spośród nich (Erwinia amylovora i Erwinia carotovora) obejmują gatunki patogenne dla roślin, natomiast Erwinia herbicola należy do bakterii o nieustalonej patogenności dla roślin, może również występować u zwierząt i ludzi.

Erwinia herbicola charakteryzuje się tworzeniem kolonii o zabarwieniu żółtym, zdolnością fermentowania węglowodanów, powolnym rozkładaniem żelatyny oraz brakiem zdolności do dekarboksylacji aminokwasów i hydrolizy argininy.

Pałeczki tej grupy mają bardzo szeroki zasięg występowania w przyrodzie. Znajdują się w ziarnie zbóż, nasionach, owocach, liściach rośliny, raz są izolowane z przewodu pokarmowego zwierząt i różnego materiału kliniczneg. od ludzi: z krwi, plwociny, płynu mózgowo-rdzeniowego, wymazów z migdałków, spojówek, ran. Drobnoustroje te są określane jako szczepy oportunistyczne. Izoluje się je często z dróg oddechowych pracowników zakładów zbożowych, mogą więc być przyczyną gorączki zbożowej i zbliżonych schorzeń układu oddechowego u osób zatrudnionych w tym przemyśle.

Leave a Reply