Wyróżnia się 18 serotypów tej pałeczki. Nie wykazują one pokrewieństwa serologicznego z innymi rodzajami pałeczek jelitowych.

Edwardsiella tarda może występować w przewodzie pokarmowym zdrowych ludzi i zwierząt. Czasami jest izolowana z przypadków biegunek. Cechy różnicujące ten rodzaj podaje tabela 33.

Leave a Reply