Kliniczne objawy zakażenia ludzi pałeczkami rodzaju Salmonella określa się jako dur brzuszny, dury rzekome, toksykoinfekcje pokarmowe oraz posocznice.

Dur brzuszny (typhus abdominalis) jest wywołany przez pałeczkę S. typhi. Po wtargnięciu do przewodu pokarmowego pałeczki durowe umiejscowiają się w węzłach chłonnych jelita cienkiego i tam się namnażają. Dzieje się to w okresie wylęgania choroby, który trwa od 10 do 14 dni. Drogą chłonną bakterie przenikają do krwi

i z krwią są przenoszone do różnych narządów (śledziony, wątroby, płuc, opon mózgowych i nerek). Równocześnie z bakteriemią pojawiają się pierwsze objawy kliniczne duru brzusznego (gorączka, dreszcze, wysypka na skórze brzucha i klatki piersiowej, leuko- penia).

Leave a Reply