Pałeczki ropy błękitnej są chorobotwórcze dla zwierząt doświadczalnych. U zakażonych myszy, świnek morskich i królików powodują ropnie i posocznice.

Diagnostyka. Do badania bakteriologicznego jest pobierany różny materiał zależnie-od miejsca i rodzaju zmian wywołanych pałeczkami ropy błękitnej (ropa, mocz, wymazy, kał). Materiał wysiewa się na agar zwykły lub agar z krwią i podłoże MacConkeya. W przypadkach typowych pałeczek wytwarzających pigment i charakterystyczny zapach rozpoznanie hodowli jest łatwe. W przypadku nietypowych pałeczek materiał wysiewa się na podłoże TTC, a dalszą charakterystykę szczepu opiera się na właściwościach biochemicznych.

Leave a Reply