Dane epidemiologiczne odnośnie zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome i inne salmonelozy wykazują, że w latach 1970-1975 średnia roczna zachorowań w Polsce na dur brzuszny wynosiła około 300 przypadków, na dury rzekome A, B, C około 40 przypadków, na inne zaś salmonelozy ponad 4000 przypadków.

W grupie salmoneloz pod względem liczebności wyróżniły się następujące typy pałeczek Salmonella: Salmonella enteritidis, Salmonella agona, Salmonella typhimurium, Salmonella bovis morbificans, Salmonella ana- tum, Salmonella derby, Salmonella cholerae-suis oraz rzadziej inne odmiany Salmonella.

Ostatnie lata wykazują wzrost zachorowań wywołanych przez Salmonella agonae. Ważny problem epidemiologiczny stanowią zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami rodzaju Salmonella. Najczęstszym źródłem zakażenia jest mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory oraz w mniejszym stopniu ryby i przetwory rybne.

Leave a Reply