Budowa antygenowa pałeczek rodzaju Shigella stała się podstawą serologicznej klasyfikacji tych zarazków. Właściwości fizjologiczne. Pałeczki czerwonki należą do bakterii bardzo wrażliwych na warunki zewnętrzne. W temperaturze 343 K (70°C) giną po 10-15 minutach, niszczy je również pasteryzacja. W wodzie o temperaturze pokojowej utrzymują się do 6 miesięcy. Są wrażliwe na środki antyseptyczne (formalina, nadmanganian potasu, sublimat działają po

Hodowla pałeczek rodzaju Shigella jest łatwa. Rosną dobrze na podłożach zwykłych w postaci kolonii okrągłych, wypukłych, lśniących, wielkości do 3 mm (forma S) albo kolonii dużych, matowych, szorstkich (forma R). Pałeczki tej grupy, podobnie jak Salmonella, rosną obficie na podłożach wybiórczych, zawierających w swym składzie sole żółci (podłoże SS i MacConkeya).

Właściwości biochemiczne pałeczek Shigella przedstawia tab. 40. Podział biochemiczny jest ściśle powiązany z różnicami antygenowymi. Główną cechą biochemiczną pałeczek Shigella jest rozkładanie glukozy i innych cukrów bez wytworzenia gazu, przy czym laktoza, podobnie jak i Salmonella, nie jest fermentowana. Wyjątek stanowi S. sonnei, która

Leave a Reply