Zabarwiony metodą Neissera wykazuje obecność metachromatycznych ziaren wo- lutyny, umieszczonych najczęściej na obu biegunach komórki bakteryjnej, a noszą-cych nazwę ciałek Babesa-Ernsta jest to cecha charakterystyczna, wykorzystywana w diagnostyce mikrobiologicznej. Dalszą właściwością maczugowców błonicy jest wzajemny układ komórek w kształt liter V, Y lub L.

Budowa antygenowa i właściwości fizjologiczne. Antygenowa budowa C. diphteriae nie jest jednolita. Poza wspólnym ciepłostałym antygenem

O posiada swoisty dla serotypu ciepłochwiejny antygen powierzchniowy, na podstawie którego maczugowce błonicy podzielono na kilkadziesiąt grup. Badania w tej dziedzinie nie są jednak definitywnie zakończone, a dotychczasowy podział nie ma praktycznego znaczenia. Inne kryteria pozwoliły natomiast na wyróżnienie wśród maczugowców błonicy 3 typów:

Leave a Reply