Morfologia. Zarazki mają kształt pałeczek o zaokrąglonych biegunach. Są Gram-ujemne. Przeważnie są bardziej wydłużone od pałeczek krztuś- ca. Posiadają wymiary 1X2 mikrometrów.

Drobnoustroje zawierają antygen O wspólny z Bordetella pertussis oraz antygeny swoiste K. Zarazki są mniej chorobotwórcze niż pałeczki krztuśca.

Właściwości fizjologiczne. Bakterie rozwijają się na podłożach wzbogaconych, są jednak mniej wymagające od pałeczek krztuśca. Na agarze z krwią obserwuje się hemolizę typu ß. Wyrastają na agarze Bordeta-Gen- gou po 24 godzinach. Po kilku pasażach rosną dobrze na pożywkach zwykłych. Wrażliwość zarazków na działanie środków dezynfekcyjnych nie odbiega od pałeczek krztuśca.

Leave a Reply