Morfologia. Są to pałeczki Gram-ujemne, wielkości 0,5-0,6X1—1,5 ^m, nie wytwarzające otoczek i zarodników. Na biegunie komórki mają jedną rzęskę. W starej hodowli tworzą się formy wydłużone często układające się w łańcuszki (ryc. 103).

Budowa antygenowa. Pałeczki ropy błękitnej zawierają węglowodano- wo-lipidowo-białkowy antygen somatyczny, będący endotoksyną oraz

białkowy antygen rzęskowy. Stosując odczyn precypitacji z frakcją wielocukrowo-Iipidową wyróżniono 7 typów serologicznych tego gatunku.

Leave a Reply