Author Archive

Nazwa rodzaju pochodzi od Dawida Bruce, który odkrył zarazki w zwłokach człowieka zmarłego na Malcie podczas epidemii spowodowanej piciem surowego mleka kóz.

Rodzaj Brucella obejmuje małe Gram-ujemne pałeczki o wymiarach 0,5X2 fxm, które nie mają rzęsek, otoczek i nie wytwarzają .przetrwalni- ków. Wykorzystują cukry, ale nie fermentują ich. Wywołują chorobę zwaną brucelozą.

Read the rest of this entry »

Budowa’ antygenowa. Pałeczki rodzaju Salmonella posiadają trzy typy antygenów: antygen somatyczny – O, antygen rzęskowy – H i antygen powierzchniowy – Vi.

-1. Antygen somatyczny – O, jest związkiem wielocukrowo- -lipidowo-białkowym umiejscowionym głównie w ścianie komórkowej. Antygen ten wytrzymuje ogrzewanie w 373 K (100°C) przez 2 godziny i nie ulega inaktywacji pod wpływem alkoholu i formaliny. Do odczynu aglutynacji przygotowuje się antygen somatyczny z urzęsionych pałeczek Salmonella przez gotowanie albo działanie alkoholem. W wyniku reakcji antygenu somatycznego ze swoistą surowicą odpornościową występuje aglutynacja typu O, nazwana inaczej grudkową.

Read the rest of this entry »

Fusobacterium gonidiaformans hodowany na pożywce z wyciągiem drożdżowym ma pałeczkowaty kształt, nielicznie występują komórki ziar- niakowate i nitkowate. Wymiary typowych komórek wynoszą 1X2 ftm. Bieguny komórek są zaokrąglone. Bakterie te wyosabniano z dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Są chorobotwórcze dla ludzi i dla jagniąt (zapalenia płuc).

Read the rest of this entry »

Morfologia. Drobnoustroje mają kształt pałeczek o zaokrąglonych biegunach i wymiarach 3-6X0,3 ^im. Mają 1 lub 2 rzęski umieszczone biegunowo, które są ruchome. Wytwarzają otoczki oraz substancję mukoidal- ną, barwią się Gram-ujemnie i nie wytwarzają zarodników.

Budowa antygenowa. Wyróżniono antygen glikolipoproteinowy O, antygen otoczkowy K, antygen mukoidalny M i antygen rzęskowy H zbudowany z białka. Antygeny te można wykryć reakcją aglutynacji (grudkowa z antygenem O, powierzchniowa z – K, kłaczkowa z – Mi H). Zarazki zawierają endotoksyny, przesącze starych hodowli na bulionie z glicerolem działają jako alergen analogicznie do maleiny. Hodowane na pożywkach wykazują zmienność antygenową typu S-R.

Read the rest of this entry »

Właściwości fizjologiczne. Zarazki rosną w warunkach tlenowych. Optymalny wzrost można osiągać w temperaturze 310 K (37°C), pH 6,6. Na podłożach zwykłych rosną wolno. Na pożywce z ziemniaka z glicerolem wytwarzają barwnik i dzięki temu mogą być odróżnione od innych gatunków tego rodzaju. Kolonie na tej pożywce po 48 godzinach są żółto- brązowawe (przypominające krople miodu), a po 10 dniach stają się czekoladowe. Powierzchnia ziemniaka ciemnieje. Na pożywce agarowej po 48 godzinach wyrastają kolonie szarawe, wilgotne, o konsystencji masło- watej. W hodowli bulionowej obserwuje się jednolite zmętnienie płynu oraz osad na dnie, który przy wstrząsaniu łatwo unosi się do góry. Zarazki są wrażliwe na działanie środków odkażających. 2% fenol zabija je po upływie 1 godziny, a światło słoneczne po 2-4 godzinach. Temperatura 328 K (55°C) zabija zarazki w ciągu 10 minut.

Read the rest of this entry »

Pałeczki rodzaju Pseudomonas posiadają swoiste bakteriofagi, ale typowanie fagami jest trudne, ponieważ wiele szczepów tego gatunku jest lizogennych. Przeprowadza się typowanie za pomocą swoistych pyocyn. Ma to szczególne znaczenie w dochodzeniu epidemiologicznym.

Właściwości fizjologiczne. Pałeczki ropy błękitnej rosną dobrze na podłożach zwykłych w optymalnej temperaturze 303 K (30°C), mogą również rozwijać się w temperaturze między 278 a 315 K (5-42°C), przy pH 7,0. Większość szczepów wytwarza rozpuszczalny lub nierozpuszczalny w wodzie barwnik o zabarwieniu zielonym, niebieskim, żółtym lub czerwonym. Jednym z nich jest rozpuszczalny w wodzie niebieskozielony barwnik fluoresceina, który powoduje fluorescencję w świetle nadfioletowym. Po utlenieniu fluoresceina przechodzi w pyorubrynę. Inny barwnik – pyocyanina – również o zabarwieniu niebieskim, nie powoduje fluorescencji, a po utlenieniu zmienia się w żółtobrunatną pyoksantynę.

Read the rest of this entry »