Artykuły

Morfologia. Drobnoustroje mają kształt pałeczek o zaokrąglonych biegunach i wymiarach 3-6X0,3 ^im. Mają 1 lub 2 rzęski umieszczone biegunowo, które są ruchome. Wytwarzają otoczki oraz substancję mukoidal- ną, barwią się Gram-ujemnie i nie wytwarzają zarodników.

Budowa antygenowa. Wyróżniono antygen glikolipoproteinowy O, antygen otoczkowy K, antygen mukoidalny M i antygen rzęskowy H zbudowany z białka. Antygeny te można wykryć reakcją aglutynacji (grudkowa z antygenem O, powierzchniowa z – K, kłaczkowa z – Mi H). Zarazki zawierają endotoksyny, przesącze starych hodowli na bulionie z glicerolem działają jako alergen analogicznie do maleiny. Hodowane na pożywkach wykazują zmienność antygenową typu S-R.

Read the rest of this entry »

Właściwości fizjologiczne. Zarazki rosną w warunkach tlenowych. Optymalny wzrost można osiągać w temperaturze 310 K (37°C), pH 6,6. Na podłożach zwykłych rosną wolno. Na pożywce z ziemniaka z glicerolem wytwarzają barwnik i dzięki temu mogą być odróżnione od innych gatunków tego rodzaju. Kolonie na tej pożywce po 48 godzinach są żółto- brązowawe (przypominające krople miodu), a po 10 dniach stają się czekoladowe. Powierzchnia ziemniaka ciemnieje. Na pożywce agarowej po 48 godzinach wyrastają kolonie szarawe, wilgotne, o konsystencji masło- watej. W hodowli bulionowej obserwuje się jednolite zmętnienie płynu oraz osad na dnie, który przy wstrząsaniu łatwo unosi się do góry. Zarazki są wrażliwe na działanie środków odkażających. 2% fenol zabija je po upływie 1 godziny, a światło słoneczne po 2-4 godzinach. Temperatura 328 K (55°C) zabija zarazki w ciągu 10 minut.

Read the rest of this entry »

Pałeczki rodzaju Pseudomonas posiadają swoiste bakteriofagi, ale typowanie fagami jest trudne, ponieważ wiele szczepów tego gatunku jest lizogennych. Przeprowadza się typowanie za pomocą swoistych pyocyn. Ma to szczególne znaczenie w dochodzeniu epidemiologicznym.

Właściwości fizjologiczne. Pałeczki ropy błękitnej rosną dobrze na podłożach zwykłych w optymalnej temperaturze 303 K (30°C), mogą również rozwijać się w temperaturze między 278 a 315 K (5-42°C), przy pH 7,0. Większość szczepów wytwarza rozpuszczalny lub nierozpuszczalny w wodzie barwnik o zabarwieniu zielonym, niebieskim, żółtym lub czerwonym. Jednym z nich jest rozpuszczalny w wodzie niebieskozielony barwnik fluoresceina, który powoduje fluorescencję w świetle nadfioletowym. Po utlenieniu fluoresceina przechodzi w pyorubrynę. Inny barwnik – pyocyanina – również o zabarwieniu niebieskim, nie powoduje fluorescencji, a po utlenieniu zmienia się w żółtobrunatną pyoksantynę.

Read the rest of this entry »

Wyhodowane bakterie odróżnia się biochemicznie od innych zarazków grupy Francisella. Pałeczki nie rosną na podłożach prostych i nie zakwaszają bulionu z sacharozą. Odmiana (Francisella tularensis var. tula- rensis) izolowana w Ameryce rozkłada glicerol i jest bardziej patogenna dla królików od odmiany izolowanej w Europie (Francisella tularensis var. palaearctica). Nie zanotowano zachorowań ludzi z powodu Francisella novicida, która jest chorobotwórcza dla zwierząt.

Read the rest of this entry »

W rozpoznawaniu zakażeń pałeczkami Salmonella proponuje się wykonywanie odczynu wiązania dopełniacza z antygenem poliwalentnym oraz odczynu precypitacji surowicy z endotoksyną pałeczek durowych.

Wrażliwość na leki. Pałeczki durowe i rzekomodurowe są wrażliwe na działanie chloramfenikolu, tetracykliny, kanamycyny i ampicyliny. W leczeniu durów i paradurów stosuje się przede wszystkim chloramfenikol. Równocześnie z antybiotykiem podaje się kortykosterydy. Wskazane jest po 5-6 dniach od zakończenia kuracji wznowienie podawania antybiotyku. Przyczynia się to do zmniejszenia ilości występowania nawrotów choroby. Pałeczki rodzaju Salmonella podobnie jak pozostałe rodzaje rodziny Enterobacteriaceae cechuje zdolność nabywania oporności na antybiotyki. Oporność na leki przenoszona jest najczęściej przez czynnik RTF i może dotyczyć równocześnie kilku antybiotyków. Odgrywa to dużą rolę w narastającym problemie leczenia zakażeń wywołanych pałeczkami Gr am-u j emnymi.

Read the rest of this entry »

Objawami są: wysoka gorączka 313 K (40°C) przyspieszenie akcji serca, objawy mózgowe, nudności. Dżuma gruczołowa (dymienicza), która powstaje w wyniku ukąszenia zakażonej pchły, objawia się ponadto obrzmieniem węzłów chłonnych prowadzącym do tworzenia krost (tzw. dymienie) oraz zniszczeniem systemu chłonnego. Postać płucna powstaje jako powikłanie dżumy gruczołowej lub na skutek zakażenia kropelkowego od chorego na dżumowe zapalenie płuc. Objawia się ono kaszlem, odpluwaniem plwociny zawierającej zhemolizowaną krew oraz ciężkim zapaleniem płuc. Posocznica powstaje w przedagonalnym stanie lub w przebiegu pierwotnego za-każenia dżumą. Objawia się przekrwieniem skóry i wynaczynieniami krwawymi (czarna dżuma). Na tę postać chorują przeważnie dzieci i matki karmiące. Czas wylęgania choroby wynosi od kilku godzin do 5 dni. Przebieg jest bardzo gwałtowny, gdyż śmiertelność w ciągu 3 do 6 dni wynosiła w dżumie gruczołowej około 60!8/o, w dżumie płucnej ponad 90%>, w posocznicy 100%.

Read the rest of this entry »