Artykuły

Do badania pobiera się krew (posiewy i odczyny serologiczne) mocz, punktat z węzłów chłonnych, płyn mózgowo-rdzeniowy, ropę, szpik kostny, tkankę obumarłych płodów (śledziona, wątroba, żołądek) oraz artykuły spożywcze (mleko i przetwory mleczne).

Badania serologiczne są oparte na odczynach: aglutynacji Wrighta, wiązania dopełniacza, Coombsa i opsono-fagocytarnym Huddlesona. W Polsce przyjęto za dodatni odczyn Wrighta w przewlekłej brucelozie aglutynację z surowicą rozcieńczoną 1:25. Antygenem produkowanym na skalę przemysłową jest barwiona zawiesina zarazków Brucella bovis S-19 w fazie S lub Brucella suis S-6, w 0,85% NaCl zabita ogrzewaniem. Wynik odczytuje się po 20 godzinach. Jeśli w pierwszych rozcieńczeniach surowic dodatnich nie wystąpi aglutynacja (zjawisko znane pod nazwą efektu prozony spowodowane obecnością niekompletnych przeciwciał), to można dodać 1 kroplę surowicy antyglobulinowej na 1 ml mieszaniny antygen-przeciwciało. Aglutyniny pojawiają się około 15-20 dnia od zakażenia i utrzymują się często w ciągu kilkunastu lat. Odczyn może wygasać w przewlekłej brucelozie. Odczyn wiązania dopełniacza uważa się za dodatni, gdy występuje z surowicą rozcieńczoną 1:3. Przeciwciała wykrywane tym odczynem pojawiają się później niż aglutyniny, oraz występują często w przewlekłej brucelozie. Obydwa odczyny są wykonywane równolegle. Antygen jest zawiesiną zabitych zarazków.

Read the rest of this entry »

Oprócz pokrewieństwa antygenowego, w obrębie Yersinia, występują antygeny wspólne z pałeczkami Salmonella. Determinanta antygenowa (abekwoza) występuje w O antygenach Yersinia pseudotuberculosis typ II i Salmonella grupy B antygen IV. Tyweloza jest obecna w Yersinia pseudotuberculosis grupy IV i Salmonella grupy D antygen 9. Yersinia pseudotuberculosis grupa IV a ma wspólne antygeny z Escherichia coli antygen 77 i 17 oraz Enterobacter cloaceae.

Read the rest of this entry »

Profilaktyka specyficzna opiera się na szczepieniach ochronnych. Szczepionki przygotowuje się z zarazków Salmonella zabitych przez ogrzewanie. W celu konserwacji szczepionki dodaje się 0,3-0,4% fenolu. Sporządza się również szczepionki z endotoksyny pałeczek Salmonella precypi- tynowanych na wodorotlenku glinu. Najczęściej są to szczepionki skojarzone z kilku szczepów, co stwarza możliwość różnych połączeń. Przykładem są następujące szczepionki:

Read the rest of this entry »

Nazwa rodzaju pochodzi od Dawida Bruce, który odkrył zarazki w zwłokach człowieka zmarłego na Malcie podczas epidemii spowodowanej piciem surowego mleka kóz.

Rodzaj Brucella obejmuje małe Gram-ujemne pałeczki o wymiarach 0,5X2 fxm, które nie mają rzęsek, otoczek i nie wytwarzają .przetrwalni- ków. Wykorzystują cukry, ale nie fermentują ich. Wywołują chorobę zwaną brucelozą.

Read the rest of this entry »

Budowa’ antygenowa. Pałeczki rodzaju Salmonella posiadają trzy typy antygenów: antygen somatyczny – O, antygen rzęskowy – H i antygen powierzchniowy – Vi.

-1. Antygen somatyczny – O, jest związkiem wielocukrowo- -lipidowo-białkowym umiejscowionym głównie w ścianie komórkowej. Antygen ten wytrzymuje ogrzewanie w 373 K (100°C) przez 2 godziny i nie ulega inaktywacji pod wpływem alkoholu i formaliny. Do odczynu aglutynacji przygotowuje się antygen somatyczny z urzęsionych pałeczek Salmonella przez gotowanie albo działanie alkoholem. W wyniku reakcji antygenu somatycznego ze swoistą surowicą odpornościową występuje aglutynacja typu O, nazwana inaczej grudkową.

Read the rest of this entry »

Fusobacterium gonidiaformans hodowany na pożywce z wyciągiem drożdżowym ma pałeczkowaty kształt, nielicznie występują komórki ziar- niakowate i nitkowate. Wymiary typowych komórek wynoszą 1X2 ftm. Bieguny komórek są zaokrąglone. Bakterie te wyosabniano z dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Są chorobotwórcze dla ludzi i dla jagniąt (zapalenia płuc).

Read the rest of this entry »