Budowa antygenowa. Struktura antygenowa Escherichia coli jest dość złożona. Wyróżnia się 3 rodzaje antygenów: antygen somatyczny – O, antygen powierzchniowy – Ki antygen rzęskowy – H.

Antygen somatyczny jest kompleksęm wielocukrowo-białko- wo-lipidowym o właściwościach podobnych do antygenu somatycznego innych pałeczek Gram-ujemnych. Cukrem określającym swoistość serologiczną jest (wg Wesphala) kolitoza. Przejście formy S do R wiąże się z utratą swoistości serologicznej. Odróżnia się około 150 odmian antygenu somatycznego, co w schemacie diagnostycznym stwarza 150 grup serologicznych pałeczek okrężnicy.

Antygen powierzchniowy – K jest powiązany z antygenem somatycznym komórki. Powoduje blokowanie odczynu aglutynacji z antygenem somatycznym. Poznano 90 różnych antygenów powierzchniowych. W skład antygenu K wchodzą trzy komponenty: L, A i B. Właściwości tych składników podaje tabela 34.

Leave a Reply